tel. 52 382-44-00, infolinia: 801-000-759,   info@inter-comp.pl

 
 
 
 

Test sieci LAN RFC 2544


Rekomendacja RFC 2544 (Request For Comments Document) to dokument, opisujący testy sieci LAN weryfikujące urządzenia sieciowe w trybie OOS (Out Of Service), co umożliwia monitorowanie rzeczywistego ruchu sieciowego. Głównym zamierzeniem autorów dokumentu było zredukowanie parametrów jakościowych tworzonych przez producentów urządzeń.
 
Testy RFC 2544 pozwalają określić zachowanie się urządzenia w trakcie ciągłej pracy. Czas trwania jednego testu nie powinien być krótszy niż 60 sekund, co umożliwia wykonanie całego pakietu testów.
 
Podczas dokonywania ustawień testu należy dobrać je w taki sposób aby pomiar odbywał się w warunkach przypominających warunki rzeczywiste pracy urządzenia. RFC 2544 wymaga aby pomiędzy seriami testów nie dokonywać żadnych zmian w ustawieniach urządzeń.
 
WARUNKI TESTU WYKONYWANEGO NA PODSTAWIE REKOMENDACJI RFC 2544
  • Traffic Pattern (wzór ruchu sieciowego) - ruch transmisyjny w rzeczywistej sieci nie jest stały. Test powinien być wykonywany w warunkach stałego ruchu sieciowego oraz z uwarunkowanym ruchem testowym - nadawanie oddzielnych dużych paczek ramek w minimalnym odstępie czasowym. 
  • Protocol Addresses (protokół adresowy) - najprostszą metodą testu jest wysyłanie pojedynczego strumienia danych. Test powinien być wykonywany dla losowych punktów adresowych występujących w sieci.
  • Maximum Frame Rate (maksymalna prędkość ramki) - należy wykorzystać maksymalną prędkość w zastosowanym medium a także maksymalną długość ramki.
  • Frame Sizes (rozmiary ramki) - RFC 2544 wykorzystuje test dla 7 różnych wielkości pakietów: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 bitów. Zakres ten pokrywa typowe wartości długości ramek występujących w transmisji danych.
WYNIKI TESTU RFC 2544
 
Test RFC 2544 pozwala określić parametr Throughput (Przepustowość), który jest definiowany jako ilość bitów transmitowanych w ciągu sekundy przez DUT (Device Under Test), gwarauntujący bądź nie jakość dostępu do przepływności bitowej.
 
Przepływność powinna być mierzona w wartswie L2 lub L3 w zależności od rodzaju usługi. Throughput nie może być mierzony za pomocą protokołu TCP i nie powinien być wykonywany z interfejsu WiFi. Do pomiaru powinien być wykorzystany przyrząd pomiarowy składający się z generatora i analizatora ruchu sieciowego. Pomiar powinien być wykonywany sukcesywnie o różnych porach dnia. Wyniki testu są raportowanie w postaci tabeli i wykresu.

Test sieci LAN RFC 2544Test sieci LAN RFC 2544

Do wykonywania testów RFC 2544 używamy analizatora PSIBER LanExpert 85Wszystkie znaki towarowe użyte w serwisach www należących do Inter-Comp.Pl należą do odpowiednich właścicieli.

www.inter-comp.pl | www.kamery-ip.com | www.draytek.sklep.pl | www.szafa-rackowa.pl | www.media-konwertery.pl
Copyright © 2007-2023 by Inter-Comp.Pl
Live Chat