tel. 52 382-44-00, infolinia: 801-000-759,   info@inter-comp.pl

 
 
 
 

Okablowanie strukturalne


OKABLOWANIE STRUKTURALNE:

Okablowanie strukturalne tworzy infrastrukturę teleinformatyczną, a więc swego rodzaju krwioobieg sieci w danym budynku. To właśnie dzięki kablom możliwa jest komunikacja między poszczególnymi urządzeniami, dlatego ich jakość, rozłożenie oraz łatwy dostęp jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o niezawodności całej sieci. Dzięki zastosowaniu okablowania strukturalnego, możliwe jest bardzo proste podłączenie urządzeń do sieci w dowolnym miejscu budynku. W ramach każdej sieci możemy wyróżnić dwie grupy okablowania strukturalnego: okablowanie poziome i okablowanie pionowe. Dodatkowo w całej strukturze występują też punkty dystrybucyjne często nazywane dostępowymi.
 
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
PUNKT DOSTĘPOWY:
 
Punkt dostępowy jest miejscem, gdzie zbiega się okablowanie z jednego, podległego mu obszaru. W zależności od stopnia skomplikowania architektury sieci, można wyróżnić kilka poziomów punktów dystrybucyjnych. Pośrednie punkty dostępowe, obejmujące swoim zasięgiem poszczególne strefy budynku (np. kondygnacje) oraz dostępowy punkt centralny, scalający całość sieci. Pośrednie punkty dystrybucyjne mieszczą się zazwyczaj w niewielkich pomieszczeniach, gdzie umieszczona jest tzw. szafa rozdzielcza oraz sprzęt pasywny i aktywny, odpowiedzialne za odbieranie i przekazywanie sygnałów z oraz do obszaru podległego punktowi.
 
OKABLOWANIE POZIOME
 
Poziome okablowanie sieci jest tą częścią, która łączy użytkownika z punktem dostępowym i składa się z kilku elementów, które zostaną przedstawione w kolejności "od użytkownika końcowego". Pierwszym z tych elementów będzie więc punkt abonencki, dzięki któremu możliwe jest podłączenie. Dalsza część okablowania poziomego przebiega już właściwie poza wzrokiem typowych użytkowników – w specjalnych listwach, pod podłogami technicznymi lub w podwieszanych sufitach lub kanałach – umieszczone są kable, które łączą punkt abonencki z punktem dystrybucyjnym, skąd sygnał przekazywany jest do okablowania pionowego.
 
OKABLOWANIE PIONOWE
 
Pionowe okablowanie strukturalne (tzw. backbone) łączy pośrednie punkty dystrybucyjne z centralnym punktem dystrybucyjnym, będącym zarazem tzw. punktem Centralnym Sieci, zawierającym serwery, inny sprzęt sieciowy oraz punkt dostępu do Internetu dla całej sieci. Zazwyczaj ten poziom okablowania umieszczany jest w specjalnym kanale kablowym, który umożliwia łatwy dostęp do wszystkich biegnących w nim kabli.Wszystkie znaki towarowe użyte w serwisach www należących do Inter-Comp.Pl należą do odpowiednich właścicieli.

www.inter-comp.pl | www.kamery-ip.com | www.draytek.sklep.pl | www.szafa-rackowa.pl | www.media-konwertery.pl
Copyright © 2007-2023 by Inter-Comp.Pl
Live Chat